Projekt

Pri zrode projektu stála jasná idea investora VENCORP DEVELOPMENT s.r.o. vybudovať moderný bytový dom, ktorý umožní dosiahnuť pre nových obyvateľov pocit harmonického domova.  Vhodnou lokalitou pre naplnenie tohto cieľa sa stala už vybudovaná nová časť obce Biely Kostol. Bytový dom PARNAS, ktorého architektúra umocňuje hodnotu bývania, je situovaný v susedstve existujúcej bytovej zástavby s nerušenými výhľadmi na okolitú prírodu.

Bytový dom PARNAS je zaujímavý nielen svojim umiestnením, ale aj architektonickým riešením stavby. Vytvára priestor pre 47 obytných jednotiek v skladbe 1- až 3 izbových o výmere od 27 do 68 m2.   Počet bytov v objekte je v celku malý, čo zaručuje pre klientov vyššiu mieru súkromia a prispieva k rodinnej atmosfére

Architektúra

Objekt bytového domu je riešený ako šesťpodlažný celok bez podzemných podlaží, pričom prvé nadzemné podlažie je využívané ako priestor pre hromadnú garáž s 12 parkovacími státiami. Na prízemí sa nachádza vstupná hala, skladové priestory pre obyvateľov domu, vlastná kotolňa, kočikáreň a nevyhnutné technické zázemie. Päť nadzemných podlaží pozostáva z účelne riešených bytových jednotiek.

Na dizajn ako i úžitkovosť spoločných priestorov bytového domu bol kladený rovnako veľký dôraz ako na samotné bytové jednotky. Vstup do budovy je navrhnutý tak, aby vytváral dojem privátnosti a pohodlia.

Filozofia riešenia zhodnocuje danosti lokality. Cieľom je optimálne zhodnotiť pozemok a zároveň skvalitniť  prostredie tejto časti obce kultivovaným riešením. Hmotovo – priestorová kompozícia je založená na rešpektovaní existujúcich vzťahov a dotvorení merítka prostredia.

Bytový dom má 6 nadzemných podlaží – prízemie so vstupnou časťou a možnosťou parkovania v objekte a päť obytných poschodí - 4 typické a strešné redukované. V prezentovanom riešení je desať bytov na poschodí, v skladbe 4x jednoizbový byt, 4x dvojizbový byt a 2x trojizbový byt. Pri klasickej schéme rozdelenia bytov vychádza ich celkový počet 47 vo veľkostnej skladbe od 27m2  do 68 m2, uvedené plochy bytov zahŕňajú plochy balkónov.

Hlavné komunikačné jadro tvorí schodisko a výťah, je umiestnené na severnej strane. Hlavný vstup do bytového domu je situovaný zo západnej strany, od Hlavnej ulice.