Úvodná stránka » O projekte »
O developerovi

Developer bytového domu PARNAS

Investorom bytového domu PARNAS je spoločnosť VENCORP DEVELOPMENT, s.r.o.. Ide o projektovú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je zastrešovať všetky činnosti potrebné na developovanie, financovanie a riadenie projektu. VENCORP DEVELOPMENT, s.r.o. tvorí neoddeliteľnú súčasť VenCorp Group. Skupina VenCorp pôsobí na slovenskom trhu od roku 2003, jej cieľom je vyhľadávať a realizovať perspektívne investičné príležitosti v realitnej oblasti v rôznych štádiách rozvoja. Od svojho vzniku skupina profiluje v dvoch smeroch, a to v oblasti property development, ktorá je v súčasnosti prevažujúca, a venture capital.

Segmentom špecializácie spoločnosti VENCORP DEVELOPMENT s.r.o. je:

  • výstavba bytových domov             
  • výstavba polyfunkčných zariadení               
  • individuálna bytová výstavba        
  • priemyselné parky          
  • administratívne budovy  
  • výstavba obchodných priestorov 
  • výstavba zariadení cestovného ruchu