Úvodná stránka » O projekte »
Harmonogram

2017

MAREC - APRÍL

realizácia zemných prác a zabezpečenie stavebnej jamy

MÁJ

začiatok realizácie výstavby železobetonového skeletu

DECEMBER

ukončenie obvodový plášť, výplne otvorov a kontaktný zatepľovací systém, bytové priečky a vnútorné inštalácie

 

2018

JANUÁR

bytové priečky a vnútorné inštalácie

FEBRUÁR

vnútorné omietky, obklady

MAREC

maľby a podlahy a konečné úpravy

APRÍL

kolaudácia

JÚN

odovzdanie bytov