Úvodná stránka » Financovanie »
Postup predaja

Postup predaja

Krok 1 - Podpis Rezervačnej zmluvy

do 3 kalendárnych dní   - od podpisu Rezervačnej zmluvy je potrebné uhradiť rezervačný poplatok. Rezervačný poplatok je vo výške 1800 EUR s DPH a hradí sa prevodom na účet predávajúceho

do 90 kalendárnych dní  - od podpisu Rezervačnej zmluvy je potrené podpísať Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

1
Krok 1

Krok 2 - Podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

do 30 kalendárnych dní  - od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je potrebné uhradiť prvú splátku vo výške 5% z celkovej ceny bytu minimálne však vo výške rezervačného poplatku. Do tejto splátky sa započítava rezervačný poplatok vo výške 1800 EUR s DPH.

2
Krok 2

Krok 3 - Klientské zmeny

do 30 kalendárnych dní  - od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve má kupujúci možnosť požiadať o klientské zmeny. Požiadať o klientské zmeny je možné maximálne 180 kalendárnych dní pred dokončením stavby.

do 7 kalendárnych dní   - od odsúhlasenia vyčíslenia úprav je potrebné klientské zmeny podpísať.

do 7 kalendárnych dní   - od podpísania klientských zmien je kupujúci povinný uhradiť plnú sumu za štandard/klientské zmeny.

3
Krok 3

Krok 4 - Ukončenie výstavby do 30.04.2018

4
Krok 4

Krok 5 - Kolaudácia (kolaudácia, pridelenie súpisného čísla, zápis stavby na kataster)

do 20 pracovných dní   - od kolaudácie je predávajúci povinný zaslať poštou na adresu kupujúceho výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

5
Krok 5

Krok 6 - Doručenie výzvy na uzatvorenie Kúpnej zmluvy kupujúcemu

do 5 pracovných dní - od doručenia výzvy kupujúcemu bude obhliadka nehnuteľnosti. Obhliadka bude s kupujúcim dohodnutá minimálne 48 hodín vopred.

do 15 kalendárnych dní - od doručenia výzvy kupujúcemu je kupujúci povinný uhradiť doplatok kúpnej ceny.

do 20 kalendárnych dní - od doručenia výzvy kupujúcemu dôjde k podpisu Kúpnej zmluvy.

Pozn.: Financovanie formou hypoúveru bude riešené individuálne.

6
Krok 6

Krok 7 - Podpis Kúpnej zmluvy

do 10 pracovných dní - od podpisu Kúpnej zmluvy podá predávajúci návrh na vklad vlastníckeho práva na kataster, na základe ktorého prebehne zmena vlastníctva nehnuteľnosti a prenesenie vlastníckeho práva na kupujúceho.

do 30 pracovných dní - od podpisu Kúpnej zmluvy predávajúci odovzdá nehnutelnosť a kupujúci si ju prevezme.

7
Krok 7